Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σκοπός του Εργαστηρίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΦΕΚ 8/18-01-1996, τ. Α’, σ.55) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να καλύψει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματός μας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει περιοχές της γλώσσας και της λογοτεχνίας μέσα από επιστημονικές περιοχές όπως η εκπαιδευτική γλωσσολογία, οι σπουδές γραμματισμού, οι θεωρίες της λογοτεχνίας.

Επιπλέον, το Εργαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου επιχειρείται η συνεχής αναπλαισίωση της έρευνας για τους σκοπούς της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής πράξης.

προπτυχιακά μαθήματα είναι εισαγωγικά σε καίριους για τη διδασκαλία και τη μάθηση της λογοτεχνίας και της γλώσσας επιστημονικούς τομείς αλλά και εφαρμοσμένα στη διερεύνηση όλων των εκφάνσεων της γλώσσας και του λόγου. Μολονότι η έμφαση δίνεται στη γνώση, τη διδασκαλία και τη μάθηση στην πρώτη σχολική ηλικία, τα επιμέρους αντικείμενα αφορούν τόσο την τυπική όσο και την άτυπη εκπαίδευση (π.χ. οικογενειακός γραμματισμός).

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται κυρίως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην εκπαίδευση» (που λειτουργεί από το α. έ. 2007/08).

Τα μέλη του Εργαστηρίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας διοργανώνουν ειδικά σεμινάρια ή εργαστήρια για τις/τους φοιτήτριες/ές του Τμήματος και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς (π.χ. σχολικούς συμβούλους προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης) ή άλλους φορείς (π.χ. Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) διοργανώνουν ή συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες που σκοπό έχουν την επιμόρφωση των εν ενεργεία νηπιαγωγών ή δασκάλων. Επίσης, συνεργάζονται με διάφορους φορείς για την προώθηση του έργου του Εργαστηρίου.