Κατασκευή βιβλιοθήκης στο Δημ. Βρεφοκομείο Πάτρας

Συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχεδιασμό και την κατασκευή παιδικής βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πάτρας.

Ο Νεκτάριος Στελλάκης συμμετείχε στο μάθημα του χειμερινού εξαμήνου «Ειδικό εργαστήριο εσωτερικών χώρων», υπεύθυνοι του οποίου είναι οι Γρίβας Κων/νος, λέκτορας, και Κωνσταντόπουλος Ηλίας, καθηγητής. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στο ΤΕΕΑΠΗ στις 10 Απριλίου 2013. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.