Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκουν τα μέλη του Εργαστηρίου
στην Κατεύθυνση «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» του Π.Μ.Σ. του ΤΕΕΑΠΗ

Κονδύλη Μ.:

Γλωσσική ανάλυση σχολικών και εκπαιδευτικών κειμένων

Πολίτης Δ.:

Θεωρίες λογοτεχνίας

Στελλάκης Ν.:

Φυσικός και σχολικός γραμματισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

 

Μεταπτυχιακές εργασίες

 

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη:

  • Αποστόλου, Ζωή. Σχέσεις φυσικού/πρώτου και συμβατικού/σχολικού γραμματισμού: αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοσχολικής ηλικίας.
  • Παπαγιαννόπουλος, Ιωάννης. Η διδακτική αναπλαισίωση της συμπύκνωσης και της σύνδεσης στα κειμενικά είδη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η οπτική της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας

 

Εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές: