Μέλη

ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ

Δημήτρης Πολίτης, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Λογοτεχνία για Παιδιά: Θεωρία και Διδακτικές Προσεγγίσεις»

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΜΕΛΗ

 Νεκτάριος Στελλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία»

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πολυξένη Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογική Προσέγγιση στην Πολυγλωσσική Εκπαίδευση»

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μέλη του Εργαστηρίου είναι επίσης οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές που συνεργάζονται με τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου.