Σεμινάριο στη Σύρο (2009-10)

Σεμινάριο διάρκειας 80 ωρών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε ομάδα δώδεκα νηπιαγωγών της Σύρου με συντονιστή τον Νεκτάριο Στελλάκη.

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ του ΤΕΕΑΠΗ ύστερα από αίτηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής της 48ης Περιφέρειας προς το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του ΤΕΕΑΠΗ του Παν. Πατρών. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε ημερίδα στις 18-6-2010 στην Νάξο, όπου και συμμετείχαν ως εισηγητές και τα τρία μέλη του Εργαστηρίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Κονδύλη Μαριάννα, Πολίτης Δημήτριος και Στελλάκης Νεκτάριος).