Βιβλιοθήκη στον «Φάρο» του Βερολίνου

Οργάνωση ελληνικής παιδικής βιβλιοθήκης στον ελληνογερμανικό παιδικό σταθμό «Φάρος» του Βερολίνου:

Επίσκεψη του Νεκτάριου Στελλάκη για μια εβδομάδα τον Ιούνιο του 2010 για επιμόρφωση των νηπιαγωγών των ελληνικών τμημάτων της περιφέρειας Βερολίνου, συμμετοχή σε επιμορφωτική συνάντηση με τους γονείς του Ελληνογερμανικού παιδικού σταθμού «Φάρος» και εγκαίνια της ελληνικής παιδικής βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του ΤΕΕΑΠΗ ύστερα από αίτηση της διευθύντριας του Kita-Faros.